Jak to funguje?

Co se bude dít s Vaší investicí?

Výběr vhodného letadla

Renovace

Hledání kupce

Prodej

Garance

Nehrozí riziko, že o svou investici přijdete. Ručíme zakoupenými letadly a investováním do jejich oprav a renovací jejich hodnotu ještě zvýšíme. Zástavní právo pro investory je samozřejmostí.

Vytvářejme společně hodnoty
  • Nesázíme vše na jednu kartu, případná rizika jsou minimalizována rozložením investic mezi více projektů.
 
  • Letadlům již po základních úpravách dokážeme navýšit jejich hodnotu. 
 
  • Část kapitálu necháváme vždy volný, pro nečekané výdaje 
 
  • Vyhýbáme se rizikovým investicím, naše kroky důkladně promýšlíme. 

Aircraft Invest s.r.o. | © Copyright 2021 | www.webmanage.cz